1988’den bugüne değin kesintisiz olarak düzenlenen Bilim ve Sanat Vakfı seminerlerinin 55. dönemi ile karşınızdayız.

Bilim ve Sanat Vakfı 2017 Bahar Dönemi Seminerleri, genel giriş seminerleri dışında, Küresel Araştırmalar, Medeniyet Araştırmaları, Sanat Araştırmaları ve Türkiye Araştırmaları merkezlerimizin düzenlediği seminerlerden oluşmaktadır.

Genel Giriş seminerinde, katılımcılara genel bir bilgi vermek, bir bakış açısı kazandırmak gayesiyle, insanoğlunun inanıp benimsediği, ülküleştirip aradığı, kimi zamansa umudunu yitirip kendilerinden yüz çevirdiği bazı kadim meseleleri ile iktisadi düşüncenin edebi eserlerdeki izdüşümleri ele alınıyor.

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin seminerlerinde uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, Ortadoğu siyaseti ve Avrupa’daki siyasi ve sosyal meseleler ile ilgili tartışmalara yer verilmektedir.

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin seminerlerinde, felsefe, sosyal bilim, modern bilim düşüncesi, İslam felsefesi ve medya gibi konulara yer veriliyor.

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin seminerlerinde, edebiyat, sinema, mimarlık ve müzik gibi sanatın değişik veçhelerini yansıtan alanlara dair teorik sorgulamalar yapılıyor ve sanatın pratik yansımaları inceleniyor.

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin seminerlerinde, geçmiş ile gelecek arasındaki dengenin ancak sıhhatli bir tarih anlayışı ile mümkün olacağı fikri doğrultusunda, Osmanlı’dan günümüze uzanan süreçte şekillenen siyasi ve sosyal tarihin kaynakları, tartışmaları ve bunların zihnî ve fikrî düzeydeki süreklilik ve kırılmaları konu ediliyor.

Bilim ve Sanat Vakfı 2017 Bahar Dönemi Seminerleri
4 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında altı hafta sürecektir. Genel Giriş, Giriş seminerleri ve Temel seminerler herkese açık olup katılım için herhangi bir şart aranmamaktadır. Kademe seminerlerimize ve daha sonra da İhtisas ve Atölye çalışmalarına katılmak isteyen katılımcıların, Genel Giriş ve Giriş seminerlerinden en az üçüne devam edip dönem sonunda yapılacak olan değerlendirmelerde başarılı olmaları gerekmektedir. 2017-2018 dönemi kademe seminerlerine katılmak isteyenlerin, 2017 Bahar dönemi sonundaki değerlendirme sınavını geçmeleri gerekmektedir. 2017 Bahar dönemi değerlendirme sınavı 15 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da yapılacaktır.

Seminerler Cumartesi günleri, altı ayrı salonda gerçekleşecektir. Her salonda aynı saate denk düşen seminerler olacağından, katılımcıların tercihlerini bu hususu dikkate alarak yapmaları; takip edilmesi düşünülmeyen seminerlerin işaretlenmemesi ve tercih edilmeyen seminerlere girilmemesi yararlı olacaktır.

Seminer programına ilk defa katılacakların, Vakıf merkezine gelerek Seminer Bilgi Formunu doldurmaları gerekmektedir. Önceki dönemlerde seminer kaydı olan katılımcılar, 24 Şubat  – 3 Mart 2017 tarihleri arasında http://  bisav.org.tr  üzerinden seminer kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

 

Faydalı olması ve verimli geçmesi dileğiyle.

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.