“Dünyevileşme mi Sekülarizm mi?”

Perviz Manzur

12 Aralık 2006      
Değerlendirme: Ahmet Okumuş
 
Perviz Manzur’u 80’li ve 90’lı yıllarda süren “Bilginin İslâmileştirilmesi” ve “İslâm ve Modernlik” tartışmalarına yaptığı katkılarla tanıyoruz. O dönemlerde Faruki’nin “Bilginin İslâmileştirilmesi” tezine itirazları ile gündeme gelen İcmalî entelektüeller grubu içinde yer alan Manzur, bir süredir İsveç Müslüman Federasyonu’nun başkanlığını yürütüyor. Aralık ayında vakfımıza konuk olan Manzur, “Dünyevîleşme mi, Sekülerizm mi?” başlıklı konuşmasında, dünyalılık yahut dünyevîlik (worldliness) mefhumunun, doktriner laiklik siyasetlerini meşrulaştıran sekülerlik kavramından farklı olduğunu vurguladı. Buna göre, İslâm’ın tarihsel pratiği, sekülerizme kaymayan, fakat siyasetin ve tarihin ‘bu-dünyalı’ karakterini de ıskalamayan bir çizgi takip etmiştir. İslâm, ruh-madde, ya da din-dünya türü ikilikleri esas almaz. İslâm’a göre imanın (dinin) nihai ötekisi dünya değil, dehrdir; yani dünya değil, zaman. Klasik İslâm tasavvuruna göre müteal olana tezat teşkil eden, saf zamansallık olarak dehrdir. Zira zaman tüm değerleri bertaraf edip ahlâkî ve fikrî nihilizme kapı açar.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.