Gökhan Çetinsaya

1964 İs­tan­bul do­ğum­lu. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si me­zu­nu (1985). Dok­to­ra derecesini İn­gil­te­re’de Manc­hes­ter Üni­ver­si­te­si Or­ta­do­ğu Ça­lış­ma­la­rı Bö­lü­mü’nden al­dı (1994). Uluslarara­sı İliş­ki­ler ala­nın­da do­çent ol­du (1999). 2005’te Pro­fe­sör olan Çe­tin­sa­ya, 2008 Ekim’inde İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.