1988’den bugüne kesintisiz olarak düzenlenen Bilim ve Sanat Vakfı seminerlerinin 56. dönemi ile karşınızdayız.

Bilim ve Sanat Vakfı 2017 Güz Dönemi Seminerleri, genel giriş seminerleri dışında, Küresel Araştırmalar, Medeniyet Araştırmaları, Sanat Araştırmaları ve Türkiye Araştırmaları merkezlerimizin düzenlediği seminerlerden oluşmaktadır.

Genel Giriş seminerlerinde, katılımcılara genel bir bilgi vermek, bir bakış açısı kazandırmak gayesiyle, insanoğlunun inanıp benimsediği, ülküleştirip aradığı, kimi zamansa umudunu yitirip kendilerinden yüz çevirdiği bazı kadim meseleleri ile iktisadi düşüncenin edebi eserlerdeki izdüşümleri ele alınıyor.

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin seminerlerinde siyaset teorisi, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve küresel ve bölgesel sorun alanlarıyla ilgili tartışmalara yer veriliyor.

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin seminerleri felsefe ve düşünce tarihi öncelikli olmak üzere sosyal bilimler alanında gerçekleşip modern bilim düşüncesi, İslam felsefesi, medya gibi konulara ağırlık veriyor.

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin seminerlerinde, edebiyat, sinema, şiir, tiyatro ve güncel sanat gibi sanatın değişik veçhelerini yansıtan alanlara dair teorik sorgulamalar yapılıyor ve sanatın pratik yansımaları inceleniyor.

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin seminerlerinde, geçmiş ile gelecek arasındaki dengenin ancak sıhhatli bir tarih anlayışı ile mümkün olacağı fikri doğrultusunda, Osmanlı’dan günümüze uzanan süreçte şekillenen siyasi ve sosyal tarihin kaynakları, tartışmaları ve bunların zihnî ve fikrî düzeydeki süreklilik ve kırılmaları konu ediliyor.

Bilim ve Sanat Vakfı 2017 Güz Dönemi Seminerleri 14 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında altı hafta sürecektir. Genel Giriş seminerleri, Giriş seminerleri ve Temel Seminerler herkese açık olup katılım için herhangi bir şart aranmamaktadır. Kademe seminerlerimize ve daha sonra da İhtisas ve Atölye çalışmalarına katılmak isteyen katılımcıların, Genel Giriş ve Giriş Seminerlerinden en az üçüne devam edip dönem sonunda yapılacak olan değerlendirmelerde başarılı olmaları gerekmektedir. 2018-2019 dönemi Kademe seminerlerine katılmak isteyenlerin, 2017 Güz dönemi sonundaki değerlendirme sınavını geçmeleri gerekmektedir. 2017 Güz dönemi değerlendirme sınavı 25 Kasım Cumartesi günü saat 16:00’da yapılacaktır.

Seminerler Cumartesi günleri, beş ayrı salonda gerçekleşecektir. Her salonda aynı saate denk düşen seminerler olacağından, katılımcıların tercihlerini bu hususu dikkate alarak yapmaları; takip edilmesi düşünülmeyen seminerlerin işaretlenmemesi ve tercih edilmeyen seminerlere girilmemesi yararlı olacaktır.

Seminer programına ilk defa katılacakların, Vakıf merkezine gelip Seminer Bilgi Formunu doldurmaları gerekmektedir. Önceki dönemlerde seminer kaydı olan katılımcılar, 4-13 Ekim 2017 tarihleri arasında http://bisav.org.tr üzerinden seminer kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

Faydalı olması ve verimli geçmesi dileğiyle.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.