1988’den bugüne kesintisiz olarak düzenlenen Bilim ve Sanat Vakfı seminerlerinin 60. dönemi ile karşınızdayız. Bilim ve Sanat Vakfı 2019 Güz Dönemi Seminerleri, genel giriş seminerleri dışında Küresel Araştırmalar, Medeniyet Araştırmaları, Sanat Araştırmaları ve Türkiye Araştırmaları merkezlerimizin düzenlediği semi nerlerden oluşmaktadır. Genel Giriş seminerlerinde katılımcılara bir bakış açısı kazandırmak gayesiyle insanoğlunun inanıp benimsediği, ülküleştirip aradığı, kimi zamansa umudunu yitirip kendilerinden yüz çevirdiği bazı kadim meseleler ile iktisadi düşüncenin edebi eserlerdeki izdüşümleri ele alınıyor. Küresel Araştırmalar Merkezi’nin seminerleri siyaset teorisi, kamu yönetimi, iktisat ve uluslararası ilişkiler alanlarıyla ilgileniyor; küresel ve bölgesel siyasetin dinamikleriyle ilgili tartışmalara yer veriyor. Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin seminerleri felsefe ve düşünce tarihi öncelikli olmak üzere sosyal bilimlerde yoğunlaşıyor. Sosyal teori, modern bilim düşüncesi, İslami ilimler, dilbilim, varlık düşüncesi ve kimlik meselesi güz seminerlerinde ön plana çıkan alanlar. Sanat Araştırmaları Merkezi’nin seminerlerinde edebiyat, sinema, şiir, resim, müzik ve sanat felsefesi gibi sanatın değişik veçhelerini yansıtan alanlara dair teorik sorgulamalar yapılıyor ve sanatın pratik yansımaları inceleniyor. Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin seminerlerinde, geçmiş ile gelecek arasındaki dengenin ancak sıhhatli bir tarih anlayışı ile mümkün olacağı fikri doğrultusunda, Osmanlı’dan günümüze uzanan süreçte şekillenen siyasi ve sosyal tarihin kaynakları, tartışmaları ve bunların zihnî ve fikrî düzeydeki süreklilik ve kırılmaları konu ediliyor. Bilim ve Sanat Vakfı 2019 Güz Dönemi Seminerleri 12 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında olup altı hafta sürecektir. Genel Giriş Seminerleri, Giriş Seminerleri ve Temel Seminerler herkese açık olup katılım için her hangi bir şart aranmamaktadır. Kademe Programı, ihtisas ve atölye çalışmalarına katılmak isteyenlerin Güz seminerlerine devam etmeleri önerilmektedir. Seminerler, Cumartesi günleri dört ayrı salonda gerçekleşecektir. Programda aynı saate denk düşen seminerler olacağından katılımcıların tercihlerini bu hususu dikkate alarak yapmaları, takip edilmesi düşünülmeyen seminerlerin işaretlenmemesi ve tercih edilmeyen seminerlere girilmemesi yararlı olacaktır. Seminer programına ilk defa katılacakların vakıf merkezine gelip Seminer Bilgi Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Önceki dönemlerde seminer kaydı olan katılımcılar 2 – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında http://bisav.org.tr üzerinden seminer kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

Faydalı olması ve verimli geçmesi dileğiyle,

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.