SEMİNERLER

Uluslararası İlişkilere Teorik Yaklaşımlar

İsmail Yaylacı

Uluslararası ilişkilere şekil ve yön veren temel saikler, aktörler, süreçler ve yapılar nelerdir? Mevcut küresel düzendeki çatışma ve işbirliği dinamiklerini, güç ilişkilerini ve hiyerarşik yapılanmaları, çıkar ve ahlak gerilimlerini, içleme ve dışlama pratiklerini nasıl açıklayabilir, anlayabilir ve anlamlandırabiliriz? Bu seminer uluslararası ilişkiler alanının bu ezeli sorularını bu alanda geliştirilmiş temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda realist, liberal ve eleştirel yaklaşımlar, ikişer hafta süreyle, hem geliştirdikleri kavramsal açıklama çerçeveleri hem de yaslandıkları normatif temeller ve ürettikleri normatif sonuçlar muvacehesinde mukayeseli bir analize ve müzakereye tabi tutulacaklardır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
Vefa Salonu 4.3.2017 10:00 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 11.3.2017 10:00 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 18.3.2017 10:00 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 25.3.2017 10:00 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 1.4.2017 10:00 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 8.4.2017 10:00 1 İsmail Yaylacı

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.