SEMİNERLER

Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek

Ömer Dinçer

Toplumsal yaşamın dinamik realitesi kurumsal yapıların sürekli yeniden düzenlenmeleri ihtiyacını ortaya çıkarır. Osmanlı-Türk modernleşme süreci içinde devletin ve bürokratik aygıtın dönüşümü tanzim ve ıslah çabalarıyla başlamış, Cumhuriyet döneminde radikal hamlelerle devam etmiş, ilerleyen dönemlerde ise yeniden düzenlemelere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Bu seminerde, toplumsal yapının dinamizmi ile kurumsal-bürokratik aygıtların statik doğaları arasındaki kritik eşikte duran kamu yönetiminin temel parametreleri üzerinde durulacaktır. Türk idari sisteminin temel niteliklerine, karşılaştığı sorunlara ve reform çabalarına vurgu yapılacaktır. Ülkemizdeki kamu yönetimi yapısının geçirdiği dönüşümler; zihniyetler, projeler ve hükümet programları ekseninde tarihsel olarak analiz edilecektir. Yeniden yapılanma momentlerinde gözlemlenen statükocu ve reformist stratejilerin de tartışılacağı seminer boyunca birbiriyle çatışan güçlere (çıkar mücadeleleri), farklı yönetim felsefelerine (otoriter ya da demokratik) ve farklı kurumsal modellere (merkeziyetçi ya da adem-i merkeziyetçi) değinilerek meselenin sosyo-politik veçheleri de açıklanmaya çalışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
Vefa Salonu 4.3.2017 15:00 2 Ömer Dinçer
Vefa Salonu 11.3.2017 15:00 2 Ömer Dinçer
Vefa Salonu 18.3.2017 15:00 2 Ömer Dinçer

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.