SEMİNERLER

İslam ve Uluslararası Siyaset

İsmail Yaylacı

Bu seminer İslam siyasal düşünce geleneğinin bazı temel kavramlarını ve meselelerini modern uluslararası ilişkiler kavramları, yapıları ve pratikleri bağlamında tahlil etmeyi ve tartışmayı hedeflemektedir. Uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası siyasal teori ve İslam siyaset düşüncesi alanlarının kesişiminde interdisipliner bir zeminde yürütülecek olan bu müzakerelerde öncelikle Vestfalyen uluslararası düzenin teritoryallik, egemenlik, güçler dengesi gibi kurucu normlarının içeriği tartışılacak; ardından özellikle İslam fıkıh geleneğinin bugün uluslararası ilişkiler olarak adlandırdığımız alanı düzenlemek üzere vazettiği normlar ve geliştirdiği (Darül İslam, Darül Harb gibi) temel kavramlar ele alınacaktır. Sonrasında evrensellik-yerellik gerilimi çerçevesinde farklı komünite tahayyülleri olarak ümmet ve millet kavramları; idealpolitik ile realpolitik gerilimi çerçevesinde (ulusal) çıkar kavramı ve onun “sorumluluk” ve “adalet” kavramlarıyla ilişkisi tartışılacaktır. Daha sonra ise siyaset ve şiddet ilişkisi bağlamında cihat kavramı ve geç modern dönemde bu kavram hakkında yapılan tartışmalar müzakere edilecektir. Seminer İslami bir uluslararası ilişkiler teorisinin mümkün ve hatta makbul olup olmadığı sorusu temelinde İslamcılık ile uluslararası siyaset ilişkisini Pan-İslamizm kavramı dolayımında tartışarak nihayete erecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
Vefa Salonu 9.03.2019 12:30 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 16.03.2019 12:30 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 23.03.2019 12:30 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 30.03.2019 12:30 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 6.04.2019 12:30 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 13.04.2019 12:30 1 İsmail Yaylacı

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.