SEMİNERLER

Osmanlı-Türk Modernleşmesi: Kurucu Metinler II

Coşkun Çakır

Her hafta Osmanlı-Türk modernleşme tarihinin aşağıda belirtilen kurucu metinlerinden birisine hasredilerek metin okuması/tahlili yapılacak, bunun yanı sıra metinlerin tarihi bağlamı ve Osmanlı-Türk modernleşme süreçlerine etkisi ele alınacaktır. Seminer kapsamında aşağıdaki metinlere yer verilecektir:

• Kanun-i Esasi (1876)

Üç Tarz-ı Siyaset (Yusuf Akçura,1904)

Pek Uyanık Bir Uyku (Kılıçzade Hakkı,1912)

• Misak-ı Milli (1920)

• Lozan Antlaşması (1926)

• Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun (1924)

• Şeriye ve Evkaf ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletlerinin İlgasına Dair Kanun (1924)

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924)

• Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun (1928)

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
Vefa Salonu 9.03.2019 13:45 1 Coşkun Çakır
Vefa Salonu 16.03.2019 13:45 1 Coşkun Çakır
Vefa Salonu 23.03.2019 13:45 1 Coşkun Çakır
Vefa Salonu 30.03.2019 13:45 1 Coşkun Çakır
Vefa Salonu 6.04.2019 13:45 1 Coşkun Çakır
Vefa Salonu 13.04.2019 13:45 1 Coşkun Çakır

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.