SEMİNERLER

Modernite ve Sosyal Teori II

Nurullah Ardıç

Modern sosyal teorinin bazı önemli konu ve teorisyenlerinin ele alınacağı iki dönemlik bu seminerde önce Sanayi Devrimi ve Aydınlanma düşüncesi, sonra da sırasıyla Karl Marx, Emile Durkheim ve Max Weber’in yanı sıra Yapısal İşlevselcilik, Neo-Marxizm ve Sembolik Etkileşimcilik, Pierre Bourdieu ve Michael Mann’in görüş ve kavramları tartışılacaktır. Seminer giriş mahiyetinde tasarlanmış olup katılımcılara bu alandaki temel bilgileri sunma hedefini taşımaktadır.

Bu yaklaşımların tarihsel bağlamları içinde tartışılacağı seminerin bu ikinci döneminde 20. yüzyılda etkili olmuş akım ve teorisyenler (Yapısal İşlevselcilik, Neo-Marxizm ve Sembolik Etkileşimcilik, Pierre Bourdieu ve Michael Mann) üzerine odaklanılarak üretmiş oldukları ana terimlerin sanayi ve sanayi-sonrası toplumların kurumlar, iktidar ilişkileri, gündelik hayat vb. boyutlarını anlamada ne ölçüde faydalı oldukları tartışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
Vefa Salonu 7.03.2020 13:45 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 14.03.2020 13:45 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 21.03.2020 13:45 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 28.03.2020 13:45 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 4.04.2020 13:45 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 11.04.2020 13:45 1 Nurullah Ardıç

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.