SEMİNERLER

Osmanlı'da Siyasi Düşünce: Metinler ve Meseleler

Özgür Kavak

Osmanlı siyaset düşüncesi, İslam siyaset düşüncesinin bir devamıdır. Bu dönemde eser telif eden siyaset düşünürleri bir yandan geçmiş birikimden tevarüs ettikleri meseleleri ele alırken öte yandan Osmanlılar özelinde ortaya çıkan meselelere odaklanmışlardır. Bu seminerde Osmanlıların tartışma konusu ettikleri temel meseleler temsil kabiliyeti yüksek metinler üzerinden ele alınacaktır;

  • Osmanlı siyaset düşüncesine giriş
  • Kanunnâmeler & örfî hukuk-şerî hukuk ayrımı & siyaset-i şeriyye
  • Siyasî meşruiyet meseleleri (Haremeyn’e hâkimiyet merkezli tarih kurgusu & hilafetin Kureyşîliği & müceddid sultanlar & cihaddan devşirilen meşruiyet)
  • Sufî siyasetin tezahürleri & amelî felsefenin tahkimi
  • Islahat risâleleri yahut nizâm-ı âlem için kanûn-ı kadîme dönüş

     

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
Mavi Salon 7.03.2020 16:15 1 Özgür Kavak
Mavi Salon 14.03.2020 16:15 1 Özgür Kavak
Mavi Salon 21.03.2020 16:15 1 Özgür Kavak
Mavi Salon 28.03.2020 16:15 1 Özgür Kavak
Mavi Salon 4.04.2020 16:15 1 Özgür Kavak
Mavi Salon 11.04.2020 16:15 1 Özgür Kavak

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.