SEMİNERLER

Uluslararası İlişkiler Teorisi

İsmail Yaylacı

Uluslararası ilişkilere şekil ve yön veren temel aktörler, süreçler ve yapılar nelerdir? Mevcut küresel düzendeki çatışma ve işbirliği dinamiklerini, güç ilişkilerini ve hiyerarşik yapılanmaları, çıkar ve ahlak gerilimlerini, içleme ve dışlama pratiklerini nasıl açıklayabilir, anlayabilir ve anlamlandırabiliriz? Bu seminer dizisi uluslararası ilişkiler alanının bu ezeli sorularını bu alanda geliştirilmiş temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda her seminer uluslararası ilişkiler alanını açıklamak ve anlamak üzere geliştirilmiş teorik gelenekleri o geleneğin temel ortak özellikleri ve kendi iç farklılıklarını vurgulayarak ele alacaktır. Dört haftalık bu programda ilk seminer, teorinin anlamını ve işlevini tartıştıktan sonra uluslararası ilişkilerin anadamar yaklaşımı olan realist geleneği, ikinci seminer liberalizmi, üçüncü seminer İngiliz Okulu ve sosyal inşacı yaklaşımları, dördüncü ve son seminer de Marksist düşünceden mülhem gelişen eleştirel teorileri ele alacak ve tartışacaktır. Son seminer teorilerin geliştirdikleri kavramsal açıklama çerçeveleri, yaslandıkları temeller ve ürettikleri normatif sonuçlar çerçevesinde mukayeseli bir analiz ve müzakereyle nihayete erecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
Vefa Salonu 21.10.2023 12:30 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 28.10.2023 12:30 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 4.11.2023 12:30 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 11.11.2023 12:30 1 İsmail Yaylacı

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.