SEMİNERLER

Çağdaş Siyasal Düşünce

Muhammed A. Ağcan

Bu seminer, çağdaş dönem siyaset düşüncesine genel bir giriş niteliğindedir. Çağdaş siyasal teorinin başlıca tema, kavram ve sorunları içinden seçilmiş başlıkları konu edilecektir. Bu seçilmiş tema ve sorunsallar aracılığıyla siyaset teorisinin belli başlı tartışmaları, farklı yaklaşımları, güncel eleştiri ve yorumlarını genel hatlarıyla tanıtacaktır. Bu şekilde siyaset teorisinin güncel/ mevcut durumunun genel bir haritası çıkarılacak ve bu kavramsal-analitik kimliğin nasıl bir siyasal düşünüş ve siyasal fikrine işaret ettiği anlaşılmaya çalışılacaktır. Seminer, bu tartışmaları siyasal düşüncenin, tarihi-toplumsal ve siyasal yapıdaki somut-pratik dönüşüm, sorun ve gerilimlerle ne tür bir bağlantı içinde olduğuna özellikle dikkat kesilerek yürütecektir. Seminerin amacı, siyasal düşünüş ile çağdaş siyasal gerçeklik arasındaki ilişkiye dair bir bakış açısı kazandırmak ve böylece katılımcıların siyasal yaşamımızın eleştirel bir kavrayışını oluşturma çabalarına destek olmaktır. Seminer, çağdaş siyaset teorisindeki güncel tartışma ve sorunları genel hatlarıyla tanıtarak başlayacak, sonrasında adalet, demokrasi, iktidar, özgürlük, kimlik/farklılık, çoğulculuk, çokkültürlülük, tanınma, müzakere, cumhuriyet, cemaat, gelenek, erdem, postsekülerizm, postkolonyal eleştiri vb. konuları içeren belirli başlıkları tartışacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
ŞAKİR KOCABAŞ 21.10.2023 13:45 1 Muhammed A. Ağcan
ŞAKİR KOCABAŞ 28.10.2023 13:45 1 Muhammed A. Ağcan
ŞAKİR KOCABAŞ 4.11.2023 13:45 1 Muhammed A. Ağcan
ŞAKİR KOCABAŞ 11.11.2023 13:45 1 Muhammed A. Ağcan

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.