BİSAV EVENTS CALENDAR

Week 24

17

Jun

Warriors Without Borders? Rethinking Foreign Fighters in Modern Conflicts

Ahmet Yusuf Özdemir

As the Center for Global Studies, we are holding our first Azat meeting in June. The guest of our program will be Ahmet Yusuf Özdemir. We will listen to Özdemir's doctoral thesis titled "Transnational Volunteer Mobility in Modern Wars", which he completed at the Department of Political Science and International Relations at Yıldız Technical University. The meeting will start on Saturday, June 17, 2023 at 14.00 at Şakir Kocabaş Hall.

Saturday, June 17, 2023

Tembelliğin İcadı: Geç Osmanlı Toplumunda Üretkenlik Kültürü

Melis Hafez

Melis Hafez ile; Osmanlı'nın son yüzyılında tembellik ve üretkenlik arasındaki ilişkiyi, "tembellik"in hangi politik bağlamda icad edildiğini ve son dönem Osmanlı entelektüelinin çizdiği ideal vatandaş profilinde üretkenlik kültürünün merkezi konumunu tartıştığı Inventing Laziness: The Culture of Productivity in Late Ottoman Society kitabını tartışıyoruz.

Saturday, June 17, 2023

Film Setinden Notlar 4: Görüntü Yönetmenliği

Sedat Şahin

Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde iki aylık periyotlarla düzenlenen “Yakın Plan” program dizisinde film yapım süreci içindeki çeşitli meslek birimleri incelenmeye devam ediyor. Ayşe Pay moderatörlüğünde yürütülen dizinin dördüncü oturumunda Sedat Şahin’le görüntü yönetmenliği üzerine konuşacağız.

Saturday, June 17, 2023

Tembelliğin İcadı: Geç Osmanlı Toplumunda Üretkenlik Kültürü

Melis Hafez ile; Osmanlı'nın son yüzyılında tembellik ve üretkenlik arasındaki ilişkiyi, "tembellik"in hangi politik bağlamda icad edildiğini ve son dönem Osmanlı entelektüelinin çizdiği ideal vatandaş profilinde üretkenlik kültürünün merkezi konumunu tartıştığı Inventing Laziness: The Culture of Productivity in Late Ottoman Society kitabını tartışıyoruz.

Saturday, June 17, 2023

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).