SEMINARS

Liberalizm ve Eleştirileri

Ömer Taşgetiren

Bu seminerde liberal siyaset teorisinin idealize ettiği siyasi düzene çokkültürcülük, komüniteryanizm, dini akımlar ve sol düşüncenin getirdiği eleştiriler ele alınacaktır. Bu çerçevede liberal düşüncenin bu fikir akımlarına verdiği cevaplar irdelenecek ve bu cevapların ikna ediciliği tartışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
Kırmızı Salon 3/9/2019 4:15 PM 2 Ömer Taşgetiren
Kırmızı Salon 3/16/2019 4:15 PM 2 Ömer Taşgetiren
Kırmızı Salon 3/23/2019 4:15 PM 2 Ömer Taşgetiren

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).