SEMINARS

Türk Sineması ve Popüler Müzik

Peyami Çelikcan

Türkiye’de modernleşme politikaları içinde müziğin önemli bir yeri vardır. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan modernleşme ekseninde, diğer üst yapı kurumlarında olduğu gibi müzikte de dayatmacı bir değişim politikası egemen olur. Cumhuriyet dönemi modern bir topluma özgü modern bir müzik zevkini devlet kurumları ve medyası üzerinden geliştirmeye çalışır. Resmî ideolojinin geliştirmeye çalıştığı resmî müziğin karşısında, toplumsal beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak bir sivil müzik üretim alanı da oluşmaya başlar. İşte bu süreçte sinema sivil müziğin kendisini gösterebileceği bir mecra olarak önem kazanır. Devlet radyosunun yaygınlaştırmaya çalıştığı resmî müziğin karşısında, sinemada kendisine yer bulabilen sivil müziğin gelişiminin ele alınacağı seminer dizisinde sinemamızın popüler müziğin gelişimindeki yeri ve etkisi modernleşme politikaları bağlamında tartışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/7/2020 1:45 PM 1 Peyami Çelikcan
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/14/2020 1:45 PM 1 Peyami Çelikcan
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/21/2020 1:45 PM 1 Peyami Çelikcan

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).