TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Ottoman State-Spain economic relations (16. -18. centuries)

Ottoman State-Spain economic relations (16. -18. centuries)

Faruk Bal

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında Faruk Bal ile Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 16.-18. yüzyıllarda Osmanlı-İspanya İktisadi İlişkileri Kuzey üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/14/2012 6:00 PM

The historical process of urbanization in the Northern Marmara coast and its hinterland: Tekirdağ and its environs in the XVI-XVII th centuries

The historical process of urbanization in the Northern Marmara coast and its hinterland: Tekirdağ and its environs in the XVI-XVII th centuries

Hacer Ateş

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında Hacer Ateş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Kuzey Marmara sahilleri ve ard alanında şehirleşmenin tarihi sürecini XVI.-XVII. yüzyıllarda Tekirdağ ve yöresi üzerinden konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/2/2012 6:00 PM

A new perception of Rome, Byzantium and Constantinople in Hezarfen Hüseyin's universal history

A new perception of Rome, Byzantium and Constantinople in Hezarfen Hüseyin's universal history

Cumhur Bekar

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Cumhur Bekar ile Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Hezarfen Hüseyin’in tarihindeki Roma, Bizans ve İstanbul algısı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/5/2012 5:30 PM

The implementation of Ottoman Criminal Law at the Tanzimat Period

The implementation of Ottoman Criminal Law at the Tanzimat Period

Said Nuri Akgündüz

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında Said Nuri Akgündüz ile Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku Uygulaması üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/20/2012 6:00 PM

Inventory estates and change in the Ottoman material culture (1785-1875 Istanbul example)

Inventory estates and change in the Ottoman material culture (1785-1875 Istanbul example)

Fatih Bozkurt

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında Fatih Bozkurt ile Sakarya Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1785-1875 yılları arasında İstanbul örneğinde tereke defterleri ve Osmanlı maddî kültüründeki değişimler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/16/2012 5:30 PM

Reform in the Ottoman provincial finance: Intergovernmental fiscal relations and provincial budgets (1864-1913)

Yakup Akkuş

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci programında Yakup Akkuş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform ana başlığı üzerinden 1864-1913 yılları arasında Merkez-Taşra Arasındaki İdari-Mali İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/19/2011 5:30 PM

Development of the labor organization and the labor movements in the Ottoman working life (1870-1922)

Development of the labor organization and the labor movements in the Ottoman working life (1870-1922)

Kadir Yıldırım

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının birinci programında Kadir Yıldırım ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı’da işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerinin 1870-1922 döneminde tarihî gelişimi, işçilerin yaşam ve çalışma şartlarına karşı mücadeleleri ve dönem içinde farklı nitelikler kazanan bu unsurlara karşı devletin yaklaşımı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/12/2011 5:30 PM

 In Search of a Jewish Community in the Early Modern Ottoman Empire: The Case of Edirne Jews (c.1690-1750)

In Search of a Jewish Community in the Early Modern Ottoman Empire: The Case of Edirne Jews (c.1690-1750)

Gürer Karagedikli

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Gürer Karagedikli ile, Bilkent Üniversitesi’nde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Edirne örneğinde Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati (1686-1750) üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/21/2011 5:30 PM

The odcak of Bostandji in the Ottoman government organization

The odcak of Bostandji in the Ottoman government organization

Murat Yıldız

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında Murat Yıldız ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/31/2011 6:00 PM

After the abolishing of Bektashi order Ottoman State's policies of tariqats

After the abolishing of Bektashi order Ottoman State's policies of tariqats

Muharrem Varol

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında Muharrem Varol ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 19. Yüzyılda Bektaşiliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı Devleti’nin tarikat politikaları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/26/2011 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).