TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Anatolian Chronicles: History of Şikârî

Anatolian Chronicles: History of Şikârî

Fatih Bayram

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde yedinci programımızda Fatih Bayram ile Şikârî’nin, Karamannâme adlı eseri üzerine tartıştık.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/23/2012 6:00 PM

Anatolian Chronicles: Zafername / Nizameddin Şami

Anatolian Chronicles: Zafername / Nizameddin Şami

Musa Şamil Yüksel

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde altıncı programımızda Musa Şamil Yüksel ile Nizameddin Şami’nin, Zafernâme adlı eseri üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/28/2012 6:00 PM

Anatolian Chronicles: Bezm u Rezm / Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî

Anatolian Chronicles: Bezm u Rezm / Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî

Kadir Turgut

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde beşinci programımızda Kadir Turgut ile Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî’nin, Bezm u Rezm adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/30/2012 6:00 PM

Anatolian Chronicles: El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye

Anatolian Chronicles: El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye

Sara Nur Yıldız

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde dördüncü programımızda Sara Nur Yıldız ile İbn Bîbî’nin El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/26/2012 5:30 PM

Anatolian Chronicles: Rahatu’s-Sudûr Ayetu’s-Sürûr

Harun Yılmaz

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde üçünçü programımızda Harun Yılmaz ile Ravendî’nin Selçuklu hanedanını anlatan Rahatu’s-Sudur Ayetü’s-Sürur adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/27/2012 6:00 PM

Anatolian Chronicles: Dânışmendnâme-Saltuknâme

Anatolian Chronicles: Dânışmendnâme-Saltuknâme

Turgay Şafak

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası öncesi Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde ikinci programımızda Turgay Şafak ile Anadolu'nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan Dânışmendnâme ve XIII. yüzyıl alp-erenlerinden Sarı Saltuk’un hayatını, savaşlarını ve çeşitli menkıbelerini konu alan Anadolu Türk destanlarından Saltuknâme üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/30/2012 6:00 PM

Ahmed Eflakî (ed.), Mevlana Celaleddin Rumî's Menkıbes: Menakibu'l-Arifin

Fatih Bayram

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Osmanlı öncesi Anadolu kroniklerini ele almayı planlıyoruz. Bu minvalde ilk programımızda Fatih Bayram ile özellikle XIV. Anadolu’sunun sosyal, dini, ekonomik yapısına dair önemli bilgiler içeren bir kaynak olarak Menakibu'l-Arifin üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/26/2011 5:30 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).