TAM ROUNDTABLE MEETINGS

İstanbul-Göksü ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası ve Mekânsal Değişimi (1394-1877)

Muhammed Ali Başaran

Saturday, May 28, 2022 2:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

XX. yüzyılda hızlanan kent araştırmalarıyla kenti etkileyen çok sayıda unsur olduğu ve disiplinlerarası bir konumda incelenmesi gerektiği fikri genel kabul görmüştür. Geçen zaman içerisinde anlaşılmıştır ki kenti tek belirlenim üzerinden anlama arayışı kentlerin soru(n)larına karşılık bulmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle kentlerin zaman – mekân coğrafyalarından alınacak kesitlerin tek yönlü etkilerden değil etkileşimler üzerinden incelenmeye ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.
Bu düşüncelerle yapılan bu çalışma, etkileşim ağlarını göz önünde bulundurarak İstanbul-Göksu ve çevresinin 1394-1877 yılları arasındaki mekânsal değişimine dair bir inceleme sunmaktadır. Neden-sonuç ilişkileri kurularak kronolojik dizi içerisinde aktarılan değişimde Anadolu Hisarı’nın yapım yılı olan 1394 yılı ile Anadoluhisarı Belediyesi’nin faaliyete geçtiği 1878 yılı arasındaki zaman dilimine odaklanılmıştır. Arşiv belgeleri, ansiklopedi, harita, gravür ve fotoğraf gibi yazılı ve görsel malzemelerden elde edilen bilgi ve bulgular, fiziksel değişimin izlerinin belirlenmesini ve haritalar üzerinde gösterilmesini sağlamıştır. Böylelikle haritalar ile takip edilebilir bir değişim sunulmuştur.*

* Bu metin tezin "Özet" kısmından alınmıştır. 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).