MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Politik Praksis İmkanı Olarak Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Politik Praksis İmkanı Olarak Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Emine Canlı

Emine Canlı ile yakın zamanda tamamladığı doktora tezini, Walter Benjamin'i ve tarih felsefesini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.01.2019 15:00

İbn Haldun'un Mukaddime'sinde Maişet Yolları

İbn Haldun'un Mukaddime'sinde Maişet Yolları

Ozan Sağsöz

Ozan Sağsöz "İbn Haldun'un Mukaddime'sinde Maişet Yolları" isimli kitabının sunumunu yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.12.2018 15:00

Modernite Eleştirisinden Beden-Zihin Problemine: Lukács'ın Görünmez Mirası

Modernite Eleştirisinden Beden-Zihin Problemine: Lukács'ın Görünmez Mirası

Ateş Uslu

Ateş Uslu (Doç. Dr.) ile ünlü Macar düşünür Georg Lukacs'ın "Varlığın Ontolojisi" kitabına odaklanarak filozofun sosyal bilimlerdeki mirasını tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.11.2018 15:30

Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu

Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu

Eyüp Çoraklı

Araştırma fikrinin doğuşu tartışılıyor. Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgahtakiler toplantı dizisi İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Eyüp Çoraklı'yı konuk ediyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.03.2017 15:00

Nihilizmi Sufizm ile Aşmak: Muhammed İkbal ve Felsefesi

Nihilizmi Sufizm ile Aşmak: Muhammed İkbal ve Felsefesi

Feyzullah Yılmaz

Tezgahtakiler toplantı serisinde konuğumuz Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi'nde doktorasını tamamlayan Dr. Feyzullah Yılmaz olacak. Yılmaz, çağdaş sorunlar bağlamında Muhammed İkbal'in felsefesini tartışacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
28.01.2017 13:00

Doğumunun 125. Yılında Bir Dâhi: Şerif Muhiddin Targan /Modernleşme Sürecinde Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi

Doğumunun 125. Yılında Bir Dâhi: Şerif Muhiddin Targan /Modernleşme Sürecinde Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi

Bilen Işıktaş

Tezgahtakiler toplantı serisinde konuğumuz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Bilen Işıktaş olacak. Işıktaş, Osmanlı müziğinde modernliğe geçişte yaşanan dönüşümleri Şerif Muhiddin Targan'ı merkeze alarak analiz edecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
21.01.2017 15:00

Taşköprizade'nin Ahlak ve Siyaset Düşüncesi

Taşköprizade'nin Ahlak ve Siyaset Düşüncesi

Mustakim Arıcı

Tezgahtakiler toplantı serisinde konuğumuz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mustakim Arıcı olacak. Arıcı Osmanlı ilim geleneğinin önemli isimlerinden Taşköprizade'nin ahlak anlayışı ve toplum teorisine dair bir konuşma yapacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
14.01.2017 16:00

Bitmeyen Matem: Klasik Türk Edebiyatında Kerbela

Bitmeyen Matem: Klasik Türk Edebiyatında Kerbela

Müslüm Yılmaz

MAM Tezgahtakiler'de Aralık ayının ikinci oturumunda İ.Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Müslüm Yılmaz konuk olacak. Toplantıda Yılmaz'ın geçenlerde savunduğu "Klasik Türk Edebiyatında Kerbela Hadisesi" başlıklı doktora tezi tartışılacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24.12.2016 15:00

Çölü Fethetmek: Hristiyan Asketizmi ve Manastırlar

Çölü Fethetmek: Hristiyan Asketizmi ve Manastırlar

Bilal Baş

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Kasım aydındaki ikinci konuşmacısı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Bilal Baş olacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
19.11.2016 15:00

Fıkıhtan Hukuka: Osmanlı'da Hukuk Eğitiminin Dönüşümüne Sosyolojik Bir Bakış

Fıkıhtan Hukuka: Osmanlı'da Hukuk Eğitiminin Dönüşümüne Sosyolojik Bir Bakış

Abdurrahman Nur

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin bu ay ikinci konuğu Abdurrahman Nur olacak. Nur, yakın zamanlarda tamamladığı tezi çerçevesinde, Türk Hukuk tarihindeki önemli bir kırılma dönemini sosyolojik açıdan ele alacak. Modern hukuğa geçiş sürecinde yaşanan farklılaşmayı eğitim sosyolojisi perspektifinden tartışacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
19.12.2015 16:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.