KAM PANELLER

2018’de Türk Dış Politikası

22 Aralık 2018 Cumartesi Salon: VEFA SALONU

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin düzenleyeceği 2018’de Türk Dış Politikası panelinde, 2018 yılının küresel ve bölgesel gelişmeleri Türk dış politikası ekseninde tartışılacak. Oturum başkanlığını Dr. İsmail Yaylacı’nın yapacağı panelin konuşmacıları Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof.Dr. Mesut Özcan ve Dr. Kadir Temiz olacak. Panel, 22 Aralık Cumartesi saat 14.00’de Vefa Salonu’nda başlayacaktır.

İsmail Yaylacı, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinde lisansını (2005), aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı (2007). Minnesota Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde “Performative Socialization in World Politics: Islamism, Secularism and Democracy in Turkey and Egypt” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2014). Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ve International Journal of Middle East Studies dergilerinde makale ve değerlendirmeleri yayımlanan Yaylacı, eleştirel uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası normlar ve kurumlar, karşılaştırmalı siyaset, karşılaştırmalı siyaset teorisi, İslam siyaset düşüncesi, post-kolonyal teori, demokratik teori, demokratikleşme, İslamcılık ve sekülerizm alanlarında çalışıyor.

Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Keyman doktora derecesini Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine Carleton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında, 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü kazanmıştır. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır.Sabancı Üniversitesi’ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. AB Çerçeve Programı ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden birçok prestijli hibe almıştır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler, CIVICUS ve Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüştür. Keyman, Türkiye’de sosyal ve siyasal eğilimler, Anadolu şehirlerinin kentsel dönüşümü ve birlikte yaşamak üzerine kapsamlı araştırma projesi yürütmüştür.

Mesut Özcan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisansını ve yüksek lisansını, Boğaziçi Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında Jean Monnet araştırma bursuyla Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da bir yıl okudu. Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi (2000-2005) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi (2007-2011) olarak görev yaptı. Özcan, halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Sorunlu Miras Irak (Küre Yayınları, 2003) ve Harmonizing Foreign Policy: Turkey, the EU and the Middle East (Ashgate, 2008) isimli kitapların yazarı olan Özcan’ın Türk dış politikası, Ortadoğu ve Irak konularında yayınlanmış birçok makalesi bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinde 2011-2012 yılları arasında başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Özcan, hali hazırda Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nin başkanlığını yürütmektedir.

Kadir Temiz,  2006 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Siyaset Çalışmaları yüksek lisans programına başladı. 2010 yılında “Konfüçyanizm ve Alternatif Haklar Teorisi” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde “The Rise of China and the Middle East: Chinese Foreign Policy Towards Iran, Israel and Turkey, 2001- 2011. [Çin’in Yükselişi ve Ortadoğu: Çin’in İran, İsrail ve Türkiye’ye Yönelik Dış Politikası, 2001-2011]” başlıklı tezi ile doktora derecesi aldı. Çin Hükümet Bursu kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Peking Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ve Şanghay Yabancı Diller Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde araştırmacı olarak bulundu. Halen Modern Çin Tarihi, Çin Dış Politikası ve Uluslararası İlişkileri, Doğu Asya Siyaseti ve Çin’in Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Kadir Temiz ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi’nde araştırmalarına devam etmektedir. 2018 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Siyaset Bilimi, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Doğu Asya Siyaseti, Yükselen Küresel Güçler ve Dünya Siyaseti’nde Çin başlıklı dersler vermektedir.

*Toplantı, herkese açıktır ve Bilim ve Sanat Vakfı’nın Vefa Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Bilim ve Sanat Vakfı (Foundation for Sciences and Arts)

Küresel Araştırmalar Merkezi (Centre for Global Studies)

Adres: Vefa Cad., No: 41, 34134, Vefa/İstanbul
Tel: +90 212 528 22 22 / 1065-1066
Faks: +90 212 513 32 20
E-Posta: kam@bisav.org.tr  

 

 

İLGİLİ PANELLER

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.