MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Hıristiyan-Müslüman Etkileşiminin Entelektüel Boyutu: Tanrısallaşma Kavramının IV.-X. Yüzyıllar Arasındaki Serüveni

Hıristiyan-Müslüman Etkileşiminin Entelektüel Boyutu: Tanrısallaşma Kavramının IV.-X. Yüzyıllar Arasındaki Serüveni

Elif Tokay

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Eylül ayındaki ilk konuğu Cardiff Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Elif Tokay olacak. Tokay doktora tezi bağlamında 4. yüzyılda yaşamış bir Hıristiyan teoloğu olan Gregory Nazianzen'in vaazlarının 10. yüzyılda Arapçaya çevrilmesi sırasında Arapça konuşan Hristiyanların düşünce dünyalarının ve İslam düşüncesiyle ilişkilerinin bu tercümeyi nasıl etkilendiğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
14.09.2013 17:00

Techne'nin Dönüşümü: Modern Bilimde Pratiğin Kurucu Etkisi

Techne'nin Dönüşümü: Modern Bilimde Pratiğin Kurucu Etkisi

Selami Çalışkan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler toplantı dizisinde Dr. Selami Çalışkanı "Techne'nin Dönüşümü: Modern Bilimde Pratiğin Kurucu Etkisi" başlıklı sunumuyla dinleyeceğiz. Çalışkan, tekniğin bilimsel faaliyet içindeki asli rolüne dikkat çekerek, tekniğin bilimsel bilgiye ulaşmada sadece bir araç değil, bilimin kurucu unsuru olduğunu iddia ettiği doktora tezi bağlamında bir sunuş gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.07.2013 17:00

Meister Eckhart ve Felsefi Görüşleri

Meister Eckhart ve Felsefi Görüşleri

Selman Dilek

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler toplantı dizisinin Haziran ayındaki üçüncü misafiri Selman Dilek. Dilek, Ortaçağ Alman felsefesinin en önemli düşünürü sayılabilecek Meister Eckhart'ın felsefi görüşlerini ana hatlarıyla özetlemeye çalışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.06.2013 17:00

Gerçek Bir Yanılsama: Bilinç

Gerçek Bir Yanılsama: Bilinç

Tevfik Alıcı

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler toplantı dizisinin Nisan ayındaki son konuğu olarak Gerçek Bir Yanılsama: Bilinç adlı eseriyle Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doç Dr. Tevfik Alıcı'yı misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.06.2013 17:00

Oksidentalizm: İki Doğu İki Batı

Oksidentalizm: İki Doğu İki Batı

Abdullah Metin

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Haziran Ayındaki ilk konuğu Oksidentalizm: İki Doğu, İki Batı adlı eseriyle Abdullah Metin olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.06.2013 17:00

İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar

İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar

Emrah Göker

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Mayıs ayındaki son konuğu Emrah Göker olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.05.2013 17:00

Carl Schmitt Düşüncesinde Realist Bir Özgürlük Fikrinin Araştırılması

Carl Schmitt Düşüncesinde Realist Bir Özgürlük Fikrinin Araştırılması

Ertan Kardeş

Tezgahtakiler toplantılarının Mayıs ayındaki ikinci konuğu Galatasaray Üniversitesinden Dr. M. Ertan Kardeş'i Carl Schmitt Düşüncesinde Realist Bir Özgürlük Fikrinin Araştırılması adlı sunumunu dinlemek üzere ağırlıyoruz. Kardeş, doktora tezi bağlamında Schmitt felsefesini farklı bir yorumla ele alıyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.05.2013 17:00

Chicago Okulu & Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi

Chicago Okulu & Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi

Oya Morva

Tezgahtakiler toplantı dizisinin Nisan ayındaki ikinci konuğu olarak İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Oya Morva'yı Chicago Okulu & Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi adlı kitabını konuşmak üzere ağırlıyoruz

ARAŞTIRMA II SALONU
13.04.2013 17:00

Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Külli Kaideler

Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Külli Kaideler

Necmettin Kızılkaya

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler toplantı dizilerinin Nisan ayındaki ilk konuğu olarak Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Necmettin Kızılkaya'yı yeni kitabı "Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Külli Kaideler" adlı eserini dinlemek üzere misafir ediyoruz.

ARAŞTIRMA II SALONU
6.04.2013 17:00

Refah Rejimi Bağlamında Yaşlıların Refahının Mukayeseli Bir Analizi

Refah Rejimi Bağlamında Yaşlıların Refahının Mukayeseli Bir Analizi

Fatih Aysan

Tezgaftakiler toplantı dizimizin mart ayındaki son konuğu İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Fatih Aysan'ı misafir ediyoruz. Aysan değişen toplumsal koşullarda farklı ülkelerde yaşlıların refah seviyelerinin mükayeseli bir analizini sunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.03.2013 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.