MAM KOLOKYUMLAR

Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı II: Bir Akademik Alanın Kurumsallaşma Arayışı (1980-1992)

Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı II: Bir Akademik Alanın Kurumsallaşma Arayışı (1980-1992)

Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı II 4 Mayıs 2018'de başlıyor.

ZEYREK SALONU
4.05.2018 09:30

Türkiye’de Bir Akademik Alanın Doğuşu: Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı

Türkiye’de Bir Akademik Alanın Doğuşu: Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde 1-2 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye’de Bir Akademik Alanın Doğuşu: Medya ve İletişim Çalışmaları üst başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Türkiye’de medya ve iletişim çalışmalarının düşünce kaynaklarına, kuramsal ve metodolojik problemlerine, bu alanda üretilen bilginin niteliğine ve entelektüel-toplumsal karşılığına ve bu süreçte rol alan akademisyenler üzerine odaklanan çalıştayda, özellikle Türkiye’de medya ve iletişim çalışmalarının akademi bünyesinde müstakil bir alana dönüşme çabalarının ilk evresi olarak değerlendirebilecek 1950-1980 dönemi ile 1950 öncesi dönemin tecrübe ve bilgi birikimini merkeze alan tebliğlere de yer verildi.

ZEYREK SALONU
1.04.2016 10:52

Klasik Sonrası Dönem İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği

Klasik Sonrası Dönem İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 7-8 Aralık Cumartesi-Pazar tam gün süren Klasik Sonrası Dönem İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği çalıştayı düzenledi. Atölyede, felsefe ve kelam ilişkisi bağlamında Seyyid Şerif Cürcani düşüncesi tartışıldı. Özellikle Şerhu'l Mevâkıf eseri bağlamında Cürcani'nin metafiziği, ontolojisi, nedensellik eleştirisi, matematik ve mantık düşüncesi tartışıldı.

ZEYREK SALONU
7.12.2013 00:00

Osmanlı Hukukunda Fetva ve Fetva Mecmuaları

Osmanlı Hukukunda Fetva ve Fetva Mecmuaları

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 6–7 Kasım 2010 tarihlerinde, “Osmanlı Hukukunda Fetva ve Fetva Mecmuaları” başlıklı bir atölye çalışması düzenlendi.

MAM, TAM
ZEYREK SALONU
6.11.2010 09:00

Zeydilik Atölyesi

Zeydilik Atölyesi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 15 Mayıs Cumartesi tam gün süren bir Zeydilik Atölyesi düzenledi. Atölyede, Zeydilik mezhebi tarihsel gelişimi içerisinde ele alındı ve başta Zeyd b. Ali ve Kasım er-Ressi olmak üzere, önemli temsilcileri ve bunların kelam, tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslam ilimlerine dair yaklaşımları, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen ve çalışmalarını bu konular üzerinde yoğunlaştırmış olan akademisyenler tarafından tartışıldı.

ZEYREK SALONU
15.05.2010 00:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.