SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Yerel Yönetimlerin Kültüre Katılımdaki Rolü: Zeytinburnu Kültür Merkezi Örneği

Yerel Yönetimlerin Kültüre Katılımdaki Rolü: Zeytinburnu Kültür Merkezi Örneği

Zeynep Turan

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında  22 Ocak 2022 Cumartesi günü Zeynep Turan’ı konuk ediyor. Turan’dan, İstanbul Üniversitesi bünyesinde tamamladığı “Yerel Yönetimlerin Kültüre Katılımdaki Rolü: Zeytinburnu Kültür Merkezi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.01.2022 14:00

Tarihsel Gerçeklik Açısından Belgeselin Sorunsalları

Tarihsel Gerçeklik Açısından Belgeselin Sorunsalları

Sümeyye Özkal

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 16 Ekim 2021 Cumartesi günü Sümeyye Özkal’ı konuk ediyor. Özkal’dan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih ve Medeniyet Araştırmaları programında tamamladığı “Tarihsel Gerçeklik Açısından Belgeselin Sorunsalları” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

ZEYREK SALONU
16.10.2021 14:00

Yeşilçam'dan Arabeske Türk Sinemasında Çocuk Tahayyülünün Dönüşümü

Yeşilçam'dan Arabeske Türk Sinemasında Çocuk Tahayyülünün Dönüşümü

Gülçin Pamak

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Havva Yılmaz moderatörlüğünde Gülçin Pamak’ı konuk etti.

TOPLANTI SALONU
17.05.2020 21:15

İstinsâh Sürecinin Dönüştürücü Etkisi: Yûsuf-ı Meddâh’ın Kıssa-i Yûsuf Örneği

İstinsâh Sürecinin Dönüştürücü Etkisi: Yûsuf-ı Meddâh’ın Kıssa-i Yûsuf Örneği

Sadık Yazar

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 31 Ocak 2020 Cuma günü Sadık Yazar’ı konuk ediyor. Yazar, erken dönem Türk edebiyatının kurucularından XIV. yüzyıl şairi Yûsuf-ı Meddâh’ın Kıssa-i Yûsuf adlı eseri üzerinden istinsah ve yazma kültürünün incelikleri üzerine bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
31.01.2020 17:00

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Turgay Şafak

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 6 Aralık 2020 Pazartesi günü Turgay Şafak'ı konuk ediyor. Şafak'tan, İran Meclis-i Şûrâ kütüphanesinde bulduğu Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı ve bu divanla ilgili yazdığı makalesi hakkında bir sunum dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.01.2020 17:00

Yitik Zamanın Bekçileri: 1980 Sonrası Toplumsal Değişim Bağlamında Yavuz Turgul Sineması ve Nostalji

Yitik Zamanın Bekçileri: 1980 Sonrası Toplumsal Değişim Bağlamında Yavuz Turgul Sineması ve Nostalji

Döndü Toker

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 12 Aralık Perşembe günü Döndü Toker'i konuk ediyor. Toker'den, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladığı “Yitik Zamanın Bekçileri: 1980 Sonrası Toplumsal Değişim Bağlamında Yavuz Turgul Sineması ve Nostalji” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.12.2019 17:00

Kant Estetiği Bağlamında Sanat-Ahlak Bağıntısı ve Kavramsal Sanatın Zemini

Kant Estetiği Bağlamında Sanat-Ahlak Bağıntısı ve Kavramsal Sanatın Zemini

Zeynep Gökgöz

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 16 Kasım Cumartesi günü Zeynep Gökgöz’ü konuk ediyor. Gökgöz’den, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladığı “Kant Estetiği Bağlamında Sanat-Ahlak Bağıntısı ve Kavramsal Sanatın Zemini” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.11.2019 16:00

Bir Romanı Tarihselleştirmek: Edebi Bir Olay Olarak Kürk Mantolu Modanna

Bir Romanı Tarihselleştirmek: Edebi Bir Olay Olarak Kürk Mantolu Modanna

Meryem Selva İnce

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 3 Ekim Perşembe günü Meryem Selva İnce’yi konuk ediyor. İnce’den, “Bir Romanı Tarihselleştirmek: Edebi Bir Olay Olarak Kürk Mantolu Modanna” isimli sunumu dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.10.2019 17:00

Dostoyevski’nin Eserlerinde Kötülük Problemi

Dostoyevski’nin Eserlerinde Kötülük Problemi

Neslihan Demirci

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 28 Eylül Cumartesi günü Neslihan Demirci’yi konuk ediyor. Demirci’den, “Dostoyevski’nin Eserlerinde Kötülük Problemi” isimli sunumu dinleyeceğiz.

ZEYREK SALONU
28.09.2019 15:00

Şair Müzelerinden Şiir Müzelerine: Yahya Kemal Müzesi Tasarım Önerisi

Şair Müzelerinden Şiir Müzelerine: Yahya Kemal Müzesi Tasarım Önerisi

Büşra Dilaveroğlu

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 28 Ağustos Çarşamba günü Büşra Dilaveroğlu’nu konuk ediyor. Dilaveroğlu’ndan, “Şair Müzelerinden Şiir Müzelerine: Yahya Kemal Müzesi Tasarım Önerisi” isimli sunumu dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.08.2019 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.