MOLA

GEL KEYFİM GEL

Uğur Derman

“Hocamızın bir yazılı ebrûsunun hazırlanış hikâyesini anlatarak, konuşmamı artık nihâyetlendirmeliyim: Ebrûculukda kullanılan ve Hindistan’dan geldiği için tedâriki zor olan, morumsu vişne çürüğü renkli “lök” boyasının Mısırçarşısı’ndaki bir dükkânda bulunduğunu işiten Necmeddin Efendi bu boyanın peşine düşer. Lâkin o gün 13 Kasım 1918’dir ve 30 Ekim’de imzâlanan meş’ûm Mondros mütârekesini müteâkıb, gemilerle gelen İngiliz-Fransız kuvvetleri İstanbul’u işgâle başlamışlardır. Lök boyasını temîn eden ve başına bir iş gelmemesi için vapura binmeyip, sandal tutarak yabancı askerlerin arasından güç belâ Üsküdar’a dönen Necmeddin Hoca, evine zorlukla erişir. Aradan neredeyse beş yıl geçdikden sonra, 6 Ekim 1923 günü yabancı kuvvetlerin gemilerle İstanbul’dan ayrılışını, limanı gören bahçesinden dürbünle seyrederken, o neş’e ile evine girip “Gel keyfim gel” celî ta’lîkını ebrûlu olarak yazar ve renkleri serperken işgâl günü zorlukla bulduğu lök boyasını da bilhâssa kullanır. Tekneden çıkardığı eserini kurutup seyretmek maksadıyla önüne aldığında, bir yandan kahvesini yudumlarken, heyecânından fincanını “Gel keyfim gel” in üstüne döker; işte görülen lekeler bunlardır! Sanırım, Necmeddin Efendi çapında bir san’atkâr için, gelişlerinde kendisiyle berâber bütün Türkleri hüzne boğan işgâl kuvvetlerine karşı, gidişlerinde bundan daha keyifli ve san’atkârca bir intikam düşünülemezdi!”

Uğur Derman, “Hezârfen Hattat Üsküdarlı Necmeddin Okyay”, I. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, c. 1, ss. 182-194, İstanbul: 2004, s. 188.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.