Vefa Semti: Dünü Bugünü Yarını, 3-5 Kasım 2006

(Vefa Semti: Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu Açılış Oturumu, Vefa semti ve İstanbul tarihindeki yerine giriş sadedinde, Semavi Eyice, Oktay Aslanapa, Halil İnalcık ve Turgut Cansever gibi üstatların konuşmalarıyla gerçekleştirildi.)

Vefa semtinde faaliyetlerini sürdüren merkezimiz, 2005 yazında, 2006 yılı sonbaharında Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını başlıklı ulusal bir sempozyum düzenlemek maksadıyla çeşitli çalışmalar yürüttü. Vefa semtinin tarihsel mirasına, tarihsel zenginliklerine ve bugün yaşadığı yoksunluklara, sorunlara dikkat çekmeyi amaçlayan bu sempozyum, pek çok yönüyle de gerek Türkiye’deki kent araştırmalarına ve gerekse de İstanbul’un tarihine ilişkin zengin katkılarda bulunmayı hedefledi.

Sempozyuma hazırlık çerçevesinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın üç boyutu mevcuttu: Birincisi, Vefa semtinde bulunan tarihî ve sanat eserlerinin tespitini ve dökümünü yapmak. Böylece her geçen gün birer birer kaybettiğimiz sanat eserlerimizin kayıt altına alınmasına, özelliklerinin ortaya çıkarılmasına ve biran önce restorasyonlarına başlanmasına kendimizce küçük bir katkıda bulunmak. İkincisi, Vefa semtinin yakın geçmişine şahitlik etmiş, yakın geçmişinde bu semtte yaşamış ya da halen burada yaşamakta olanların izlenimlerinin derlenmesi suretiyle, Vefa semtinin yakın tarihine ışık tutmak. Üçüncüsü, Vefa semtinin bugünkü toplumsal yapısına ve sorunlarına yönelik sosyolojik ve ekonomik bir saha araştırması yapmak. Bu üç boyut, üç farklı çalışma grubu tarafından bütünüyle amatör bir coşkuyla yürütüldü. Bu çalışmaların sonuçları, yukarıda sözünü ettiğimiz sempozyumda birer bildiri olarak ilgilileriyle paylaşıldı. Bununla birlikte, sempozyumda, hazırladığımız belgesel ve serginin yanı sıra Vefa semtinin değişik özellikleri üzerine pek çok araştırma da yer aldı.

(Vefa Belgeseli (2006) /süre: 37dk. ): Yapımcı: Bilim ve Sanat Vakfı, Yönetmen: Murat Işık, Koordinatör: N. Bilge Özel, Yunus Uğur, Metin Yazarı: Ayşe Pay, Arşiv: Feyza Köse, Kamera: Cemil Akgül  

Semte adını veren Şeyh Ebü’l-Vefa’nın kişiliğine ve eserlerine, Vefa spor kulübünün geçmişine, semtin Osmanlı ve Bizans dönemindeki önemine, semtin geleceği için gerekli fiziki restorasyon ve sosyo-ekonomik ıslah önerilerine, geçmişte semtin sınırları içerisinde faaliyet gösteren tiyatro salonlarına, konaklara vb. gibi daha pek çok konuya ilişkin çalışma yurdumuzun değişik şehirlerinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar tarafından sempozyumda ele alındı. Katılımın zenginliği, sempozyumun amacı açsından son derece önemlidir.

Yukarıda da dile getirildiği üzere, Vefa üzerinde böyle bir çalışma yürütmenin başlıca amacı, Vefa semtinin yaşadığı sorunlara kamuoyunun ilgisini ve dikkatini çekebilmekti. Yapılan bu araştırmalar ve sempozyumda sunulan tebliğlerden çıkarılacak sonuçlar; İstanbul’un ve daha genelde de Türkiye’nin yaşadığı dönüşümün İstanbul’un küçük fakat zengin bir tarihe ve birikime sahip bir semtinde nasıl gerçekleştiğini görme imkanı sağlayacaktır. 

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sempozyum fotoğrafları için  tıklayınız.


EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.