Bir Semt Belleği: Vefa Semti

Tarihi ya da merkezi İstanbul’un en önemli bölgelerinden biri olan Vefa Semti, günümüzde bazı sıkıntılarla yüzyüze olsa da geçmişinde olan ihtişamı ile geleceğine dair bizlere çok önemli ipuçları sunmaktadır. Vefa semtinde bulunan Bilim ve Sanat Vakfı ve bu vakıf içerisinde faaliyet gösteren merkezimiz (Türkiye Araştırmaları Merkezi, TAM), içinde bulunduğu semtin tarihi mirasına ve zenginliklerine dikkat çekmek ve varolan sorunlarını tespit edip, çözümler üretmek amacıyla 2005 yılında bir dizi atölye çalışması başlatmıştı. Vefa semtinin fiziki, beşeri ve tarihi özellikleri ve bugün karşı karşıya kaldığı sorunları tespite yönelik yürütülen bu atölye çalışmalarının sonuçları merkezimizce Kasım 2006’da düzenlenen “Vefa Semti: Dünü Bugünü Yarını” başlıklı bir ulusal sempozyum ve sonrasında yayınlanan kitaplarla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Şu anda incelemekte olduğunuz Vefa Semti web sitesi ile de, bu çalışmaları sanal dünyaya aktarmak ve böylece Vefa Semtine olan ilgi ve alakayı güncel tutmak ve geçmişte oluşturulan mezkur birikimleri ilgilileriyle paylaşmak amaçlanmıştır. Bir semte dair hazırlanmış ender çalışmalardan biri olan bu web sitesi, Vefa semtine ilişkin elimizde mevcut olan gerek görsel gerek yazılı kaynakları içermekte ve gelecekte etkin ve güncel bir semt belleği olma görevini ifa etmeyi hedeflemektedir. Varolan birikim çeşitli menüler-butonlarla alt konulara ayrılmış ve tasnif edilmeye çalışılmıştır.

Vefa Kitaplığı” menüsünde esas olarak semte dair yazılmış kitap, makale ve tezlerin envanterinin sunulduğu bir Vefa Bibliyografyası oluşturulmuştur. Yanısıra Vefa semtine dair merkezimizin yürüttüğü çalışmaların ürünü olan, merkezimizin düzenlediği Vefa Semti sempozyumu tebliğlerinden oluşan Bir Semte Vefa kitabı ile yine bu süreçte hazırlanan, semtteki hazirelerde bulunan mezar taşlarının incelenip analiz edildiği iki ciltlik Vefa’nın Cennet Bahçeleri kitabı tanıtılmıştır.

Vefa Albümü”  butonunda semtin mahalleleri, çeşme ve sebilleri, hazireleri gibi mimari ve yerleşim öğelerine dair arşivlerden çıkarılan harita ve fotoğrafları bulacaksınız. Söz konusu görsellerin temininde bizlere yardımcı olan IRCICA, İBB Başkanlığı, Atatürk Kitaplığı gibi kurumlara ve Nur Urfalıoğlu, Müfid Yüksel, Tuba Deniz, Cemil Akgül ve İbrahim Özer’e teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca, bu menüde, Vefa semtinin sosyal ve ekonomik tarihine ışık tutan arşiv belgelerinden örnek metinlere de yer verilmiştir.

Sitemizin bir menüsünü de, 3 gün boyunca eş zamanlı oturumlarla devam eden ve belki de ilk semt sempozyumu olan “Vefa Sempozyumu”na ayırdık. Programın tüm detaylarına buradan ulaşabileceksiniz. Diğer taraftan yine bu bölümde Vefa semti ve İstanbul tarihindeki yerine giriş sadedinde, Semavi Eyice, Oktay Aslanapa, Halil İnalcık ve Turgut Cansever gibi üstatların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun "açılış" oturumu ve semti ve tarihi geçmişini konu edinen bir belgesel; “Vefa Semti Belgeseli” izlenebilir.

Gerek sempozyum programı çerçevesinde gerek sonradan düzenlenen panelleri ise "Videolar" menüsünde sizlerle paylaştık. Burada yeralan panellerden ilki semtin mevcut ve eski sakinlerinin dilinden konuşulduğu “Hafızalarda Vefa” paneli; ikincisi ise, semt nedir ve nasıl çalışılmalıdır gibi çok önemli bir temanın tartışıldığı, Mehmet Genç, İlber Ortaylı, Süha Göney ve Selçuk Mülayim gibi değerli hocaların katılımı ile gerçekleşen sempozyum “Kapanış” oturumudur. Vefa semtinin bugününe ve yarınına ışık tutacak “Süleymaniye Projesi”nin tartışıldığı üçüncü bir paneli de yine buradan izleyebilirsiniz.

Geçmişten günümüze Vefa semtini yaşatan belli başlı kurumlara dair linkler ise “Linkler” butonunda paylaşıldı. Web sitemize, semte ilgi duyan herkesin her konuda bizimle iletişim kurabileceği bir iletişim butonu da eklendi.  Görüş ve önerilerinizi bize yazabilirsiniz. Daha fazlasını ise “Sizin Vefa'nız” ile gerçekleştireceğiz. Vefa’ya dair duyduğunuz, yaşadığınız, arşivlediğiniz birikimlerinizi, yazılı ya da görsel, bizimle paylaşabileceğiniz, sizin köşeniz burası… 

Ve son olarak,  “Vefa Bugünü” butonu ile günümüzde kentsel dönüşümün bir parçası olan Süleymaniye bölgesinin güncel görselleri ilgililerine sunuldu.

Katkısı olan herkese teşekkür eder, el birliği ile bir Vefa Semti belleği oluşturmak temennisi ile sitemizi ilginize sunarız... 


EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.