SEMINARS

Modern Türkiye'nin Oluşumu I

Gökhan Çetinsaya

Bu seminer, 19. yüzyılın sonundan Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemde modern Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacaktır. Dünyadaki gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye’yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu seminerde, Osmanlı Türkiye’si ile Cumhuriyet Türkiye’si arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ÇEVRİMİÇİ 10/21/2023 11:15 AM 1 Gökhan Çetinsaya
ÇEVRİMİÇİ 10/28/2023 11:15 AM 1 Gökhan Çetinsaya
ÇEVRİMİÇİ 11/4/2023 11:15 AM 1 Gökhan Çetinsaya
ÇEVRİMİÇİ 11/11/2023 11:15 AM 1 Gökhan Çetinsaya

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).