KAM OKUMA GRUPLARI

Modern Çin Düşüncesi Okuma Grubu

Modern Çin Düşüncesi Okuma Grubu

Kadir Temiz

Dr. Kadir Temiz ile "Modern Çin Düşüncesi" okuma grubumuz başlıyor. Okuma grubuna katılmak isteyenlerin başvurularını 12 Kasım pazar günü saat 17.00'ye kadar yapmaları gerekmektedir.

1.11.2017 10:00

Milliyetçilik ve Etnik Siyaset

Milliyetçilik ve Etnik Siyaset

Hüseyin Alptekin

Yrd. Doç.Dr. Hüseyin Alptekin ile "Milliyetçilik ve Etnik Siyaset" okuma grubumuz başlıyor.

11.3.2017 16:00

Küresel Yönetişim ve Güvenlik Okuma Grubu

Küresel Yönetişim ve Güvenlik Okuma Grubu

Talha Köse, Hasan Basri Yalçın

2014 Güz döneminde başlayacak bu okuma grubunun amacı, küresel sistemin oluşum ve evrimini tarihsel ve kuramsal boyutlarıyla ele almaktır. Bu boyutlara dair disiplinlerarası bir okuma çerçevesi önererek karmaşık küresel yönetişim sistemini daha anlaşılır hale getirmek hedeflenmektedir.

8.11.2014 00:00

Uluslararası İlişkiler Teorisi Okuma Grubu

Uluslararası İlişkiler Teorisi Okuma Grubu

Hasan Basri Yalçın

Bu okuma grubunun temel amacı, uluslararası ilişkiler teorisini tüm boyutlarıyla anlamaya katkı sunmak ve katılımcıların bu alanda kendi perspektiflerini geliştirebilmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede öncelikle temel uluslararası ilişkiler teorilerinin klasik kaynaklarına başvurulacak ve bu metinler birbirleriyle mukayese edilecektir.

18.10.2014 00:00

Refahın Dağıtımı: Bireyler ve Kurumlar Okuma Grubu

Refahın Dağıtımı: Bireyler ve Kurumlar Okuma Grubu

Mehmet Fatih Aysan

Mehmet Fatih Aysan’ın koordinatörlüğünde 2014 Bahar döneminde başlayacak olan bu okuma grubunun temel amacı, yeni kavramsallaştırmalar ve kaynaklar ışığında refah devleti çalışmalarına farklı bir bakış kazandırmaktır.

8.3.2014 00:00

Çin Dış Politikası Okuma Grubu

Çin Dış Politikası Okuma Grubu

Çin Dış Politikası Okuma Grubu, dış politika yapım süreçleri ve mekanizmaları, devlet yapısı, bölgesel ve küresel ilişkileri, toprak bütünlüğü ve temel çatışma alanları üzerinden Çin dış politikasını anlamayı amaçlamaktadır.

1.3.2014 00:00

Ortadoğu’da Siyasi Dönüşüm Okuma Grubu

Ortadoğu’da Siyasi Dönüşüm Okuma Grubu

Veysel Kurt

Siyasi alanda gözle görünür bir dönüşüm geçiren Ortadoğu bölgesinin siyasi dinamiklerini anlamak ve “Arap Baharı” olarak adlandırılan süreci anlamlandırmak bu okuma grubunun temel amacıdır. Farklı etkilerle başlayan fakat bir türlü kendi doğal seyrini bulamayan siyasi dönüşümlere dair uluslararası ilişkiler, ekonomi-politik ve kültürel açıdan birçok değerlendirme mevcuttur. Bu okuma grubunun odaklanacağı nokta ise -zikredilen perspektifler göz ardı edilmeden- bölgenin kendi siyasi dinamikleri olacaktır.

26.10.2013 00:00

Etnisite, Milliyetçilik ve Gruplar Arası Çatışmaları Anlamak

Etnisite, Milliyetçilik ve Gruplar Arası Çatışmaları Anlamak

Talha Köse

2012 Güz döneminde başlayan bu okuma grubu, modern toplumlardaki kimlik meselelerine ve çatışmalarına odaklanacaktır. Kimlik, etnisite ve milliyetçilik gibi temel kavramlar ile bu kavramlara dair temel teorik yaklaşımlar ve düşünürler eleştirel ve mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır. “Kimlik/benlik nasıl inşa edilir?” ve “Irk, etnisite, din ve milliyetçilik gibi kimlik unsurları modern toplumsal ve siyasi kimliklerin oluşumunu ve dönüşümünü nasıl etkiler?” sorularına cevap aranacaktır.

1.12.2012 00:00

İnsan Kaynakları Yönetimi Okuma Grubu

İnsan Kaynakları Yönetimi Okuma Grubu

Bahattin Aydın

2012 Güz döneminde başlayan İnsan Kaynakları Yönetimi okuma grubunun temel amacı; işe alım, kariyer planlama, yetenek yönetimi, motivasyon, yönetim etkinliği, performans yönetimi, eğitim ve koçluk gibi insan kaynakları süreç ve sistemleri konusunda derinlemesine okumalar ve belli vakalar üzerinden tartışmalar yapmaktır.

10.11.2012 00:00

İslam ve İktisat Okuma Grubu

Lokman Gündüz, Ahmet Faruk Aysan

2012 Güz döneminde başlayacak bu okuma grubunun amacı, günümüz iktisadının temel soru ve sorunlarına cevap aramaktır. Bu arayış mevcut paradigmanın içindeki ve dışındaki çalışmaları kapsıyor. Özelde ise İslam ve iktisat arasındaki ilişkiyi önceleyerek son kırk yılda bu alanda geliştirilen teorik ve pratik açılımlar üzerinde yoğunlaşıyor.

3.11.2012 00:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.