TAM ATÖLYELER

Sözlü Tarih Atölyesi 2019

Sözlü Tarih Atölyesi 2019

Arzu Güldöşüren

Arzu Güldöşüren nezaretinde iki haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan atölye mensuplarının, belirlenen ön hazırlık çalışmalarını yapması ve toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir.

ARAŞTIRMA I SALONU
26.10.2019 09:10

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

Mahmut Karaman

Mahmut Karaman nezaretinde iki haftada bir Çarşamba günleri toplanacak olan atölye grubuna katılmak isteyenler 18-27 Şubat 2019 tarihleri arasından başvuru yapabilirler.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.03.2019 17:00

Sözlü Tarih Atölyesi 2018

Sözlü Tarih Atölyesi 2018

Arzu Güldöşüren

Arzu Güldöşüren nezaretinde iki haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan atölye mensuplarının, belirlenen ön hazırlık çalışmalarını yapması ve toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir.

25.09.2018 23:59

İktisat Tarihi Atölyesi

İktisat Tarihi Atölyesi

Kadir Yıldırım

Günümüz iktisat tarihi literatüründe, bazı ülkelerin neden geliştiği ve diğer bazılarının neden fakir kaldığının açıklanmasında temel kabul gören ve üzerinde daha fazla durulan yaklaşımlarından birisi de Yeni Kurumsal İktisattır. Türkiye Araştırmaları Merkezi bünyesinde başlatacağımız İktisat Tarihi Atölyesi’nin temel amacı da, alana yönelik yerli yabancı son literatürün ele alınmasıyla Yeni Kurumsal İktisat odaklı bir incelemeyle iktisadî başarı ve başarısızlık olgularının analiz ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

20.04.2013 00:00

Osmanlı Hukuk Tarihi Atölyesi

Osmanlı Hukuk Tarihi Atölyesi

Engin Deniz Akarlı

Engin Deniz Akarlı nezaretinde yürütülecek olan Osmanlı Hukuk Tarihi Atölyesine Davetlisiniz… Osmanlı Hukuk Tarihi Atölyesinin ilk aşamasında üç tema tartışılacaktır. Öncelikle niçin böyle bir alana eğilmek gerektiği meselesi tartışılarak, farklı hukuk tarihçilikleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Müteakiben gayrimüslim cemaatlerin hukuki özerkliği ve cemaatleri aşan hukuki bağlar üzerine konuşulacak olan atölyede kaynaklar ışığında örneğin zimmet ve zimmî gibi kavramlar irdelenecek, sonra da Osmanlı hukukunda zimmî haklarının keyfiyet, mahiyet, kapsam ve sınırları kavranmaya çalışılacaktır. Bu ilk aşamanın son ayağında ise Osmanlı hukuk geleneği içinde önemli bir yer işgal eden örf kavramı/konusu etraflı bir şekilde tartışılacaktır.

20.10.2012 00:00

Şehir Çalışmaları Atölyesi

Şehir Çalışmaları Atölyesi

Yunus Uğur, Alim Arlı

Uzayıp giden şehir meseleleri. Bu atölye şehirlerin mahiyetini, meselelerini, tarihi oluşum ve dönüşüm süreçlerini Türkiye şehirleri ve özellikle de İstanbul örneğini dikkate alarak anlamaya ve tartışmaya yöneliktir. Öncelikle şehirlerin ortaya çıkışı ve tanımları üzerinde eleştirel okumalar yapılacak daha sonra şehirlerin tarihsel süreçleri, dönüşümleri ve bugünkü meseleleri üzerine tartışılacaktır. Akabinde atölye mensuplarınca tercih edilecek bazı şehir temaları üzerine yoğunlaşılacaktır.

21.04.2012 00:00

Balkan Tarihi Atölyesi

Balkan Tarihi Atölyesi

Fatma Sel Turhan

Bu atölye çalışması, Balkanlar’ın farklı bölge, dönem ve konularına odaklanan tarihçi ve diğer sosyal bilimcileri düzenli aralıklarla bir araya getirmeyi ve günümüz Balkanlar’ına da şekil veren ortak konu başlıklarını tarihi arka planlarıyla tartışmayı amaçlamaktadır.

25.04.2011 00:00

BSV-TAM Sözlü Tarih Atölyesi

BSV-TAM Sözlü Tarih Atölyesi

Zaman her şeyi unutturuyor. Kayıt altına alınmayan hayata dair, yaşanmışlıklara ait sözler kaybolup gidiyor. Hemen herkesçe malum olan şeyler bir süre sonra hemen herkesçe meçhul oluveriyor.

18.06.2010 00:00

Biyografi Atölyesi

Biyografi Atölyesi

Abdülhamit Kırmızı

Bu okuma grubunun amacı, biyografileri eleştirel gözle inceleyebilmek, hayat hikayelerine kritik yaklaşabilmektir. Bunun için önce temel teorik yaklaşımlar gözden geçirilecek, ardından İslam dünyasında, Türklerde, Osmanlı toplumunda ve Avrupa’da biyografi yazımı incelenecektir.

24.04.2010 00:00

XIX. Yüzyıl Hukuk ve Siyaset Atölyesi

Macit Kenanoğlu

Türkiye Araştırmaları Merkezi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü Macit Kenanoğlu başkanlığındaki 19. Yüzyıl Hukuk ve Siyaset Atölyesi'nde, 1793-1923 tarihleri arasında Osmanlı Devletinde hukuk ve siyaset düşüncesini mercek altına alacaktır.

MAM, TAM
6.01.2009 00:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.