TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı

Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı

Yusuf Ziya Altıntaş

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde hazırladığı “Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Yusuf Ziya Altıntaş’ı dinleyeceğiz. Altıntaş’ın tez çalışması Osmanlı-Alman ilişkileri çerçevesinde Bismarck’ın ön plana çıktığı olayları inceleyerek, onun bu olaylardaki rolünü ve Osmanlı’daki imajını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda öncelikle Alman Birliği’ne giden süreçte Prusya Devleti ve Osmanlı ile ilişkileri, ardından bu birliğin mimarı olan Bismarck’ın hayatı ve politikaları ele alınmıştır. Çalışmanın ana bölümünde ise önce devletlerarası ilişkilerde Bismarck’ın ön plana çıktığı olaylar irdelenmiş, daha sonra temsil gücü olan isim ve araçlar üzerinden Osmanlı’da nasıl bir imaja sahip olduğu araştırılmıştır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.02.2013 18:00

Yelkenliden Buharlıya Geçişte Osmanlı Denizciliği, 1825-1855

Yelkenliden Buharlıya Geçişte Osmanlı Denizciliği, 1825-1855

Levent Düzcü

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında Gazi Üniversitesi’nde hazırladığı “Yelkenliden Buharlıya Geçişte Osmanlı Denizciliği, 1825-1855”** başlıklı doktora tezi çerçevesinde Levent Düzcü’yü* misafir ediyoruz. Levent Düzcü’nün çalışması, deniz tarihinde klasik dönem ile modern dönem arasında geçişin yaşandığı bir evreye; özelde ise Osmanlı denizciliğine eğilmektedir. Bu evre, daha çok 19. yüzyılın ilk yarısını kapsamaktadır. Sözü edilen bu dönem içinde yaşanan 1827 Navarin ve 1853 Sinop faciaları, Osmanlı denizciliğinde önemli değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimini temsil eder. Düzcü’nün çalışması bu iki zaman dilimi arasında Osmanlı Devleti’nin yelkenli gemiden buharlı gemiye geçişinin parametrelerini ele almaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.01.2013 17:30

Midili Adasının İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1876-1914

Midili Adasının İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1876-1914

Metin Ünver

Aralık ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde hazırladığı “Midili Adasının İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1876-1914” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Metin Ünver’i misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.12.2012 17:30

Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Mu’âşeret Literatüründe Doğru Davranış Biçimleri

Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Mu’âşeret Literatüründe Doğru Davranış Biçimleri

Fatma Tunç Yaşar

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırladığı “The Predicaments of Alla Franca: Visions of Proper Behavior in Late Ottoman Etiquette Literature” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Fatma Tunç Yaşar’ı misafir edeceğiz. Fatma hanımın tezi 1889 ve 1918 yılları arasında yayımlanmış geç dönem Osmanlı âdâb-ı mu’âşeret kitapları hakkındadır ve bu kitapları davranış literatürü olarak ele alırken, bu literatürün ortaya çıkışını geç dönem Osmanlı toplumsal, siyasi ve kültürel atmosferi ve dünya bağlamında tartışmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.11.2012 17:30

Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği, 1914-1917

Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği, 1914-1917

M. Talha Çiçek

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında Sabancı Üniversitesi’nde hazırladığı “Cemal Pasha’s Governorate in Syria, 1914-1917” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Talha Çiçek’i misafir edeceğiz. Sunumda Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği sırasındaki reform faaliyetleri ve yerel muhalefet unsurları ile mücadelesi/ilişkileri ele alınacaktır. Ayrıca, I. Dünya Savaşı sırasında Suriye’de yaşanan kıtlık, salgın hastalık gibi problemlere değinilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.10.2012 18:00

XVII. Yüzyıl Askeri Gelişimi ve Osmanlılar

XVII. Yüzyıl Askeri Gelişimi ve Osmanlılar

Özgür Kolçak

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde hazırladığı “XVII. Yüzyıl Askeri Gelişimi ve Osmanlılar: 1660-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşları” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Özgür Kolçak'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.09.2012 18:00

II. Abdulhamid Dönemi İktisadî Düşüncesi (1876-1909)

II. Abdulhamid Dönemi İktisadî Düşüncesi (1876-1909)

Deniz Taner Kılınçoğlu

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında Deniz Taner Kılınçoğlu ile, Princeton Üniversitesi’nde hazırladığı “The Political Economy Of Ottoman Modernity: Ottoman Economic Thought During The Reign Of Abdülhamid II (1876-1909)” başlıklı doktora tezi çerçevesinde II. Abdulhamid Dönemi İktisadi Düşüncesi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.07.2012 18:00

19. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’da Sayısal Okur-Yazarlık

19. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’da Sayısal Okur-Yazarlık

Kazım Baycar

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında Kazım Baycar ile hazırladığı "19. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’da Sayısal Okur-Yazarlık" başlıklı makalesi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.06.2012 18:00

Osmanlı-İspanya İktisadi İlişkileri (16.-18. yüzyıllar)

Osmanlı-İspanya İktisadi İlişkileri (16.-18. yüzyıllar)

Faruk Bal

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında Faruk Bal ile Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 16.-18. yüzyıllarda Osmanlı-İspanya İktisadi İlişkileri Kuzey üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.05.2012 18:00

Tekirdağ ve Yöresinde Şehirleşmenin Tarihi Süreci (XVI.-XVII. Yüzyıllar)

Tekirdağ ve Yöresinde Şehirleşmenin Tarihi Süreci (XVI.-XVII. Yüzyıllar)

Hacer Ateş

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında Hacer Ateş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Kuzey Marmara sahilleri ve ard alanında şehirleşmenin tarihi sürecini XVI.-XVII. yüzyıllarda Tekirdağ ve yöresi üzerinden konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2.04.2012 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.